Pedagogisten opettajajärjestöjen (POE:n) syysseminaarikuulumisia


Alkuopetuksen Opettajain Liiton hallituksen edustajat osallistuivat OAJ:n pedagogisten opettajajärjestöjen syysseminaariin Helsingissä 25-26.10.2019. POE:n jäsenjärjestöt edustavat noin 32 000:a opettajaa.
Syysseminaarin yleisteemana oli opettajan työ koulutuksen kehityspyörteissä. Kuulimme monia esityksiä seminaarissa aihepiiriin liittyen. Valtiosihteeri Tuomo Puumala puhui koulutuspolitiikan ajankohtaisista teemoista. Esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentäminen/laajentaminen sekä opettajien jaksaminen puhuttivat sekä tarve myönteiseen koulupuheeseen. Tarvitaan kuulemista, kannustusta ja innostusta, jotta tulevaisuudessakin saamme koulutusalalle suuntautumaan motivoituneita opiskelijoita ja nykyiset työntekijät viihtymään työssään. Turun yliopiston professori Markku Wilenius esitteli oppimisen tulevaisuuden skenaarioita. Väestön ikärakenne muuttuu, samoin yhteiskunnan tarpeet. Oppiminen on kuitenkin tulevaisuudessakin yhteiskunnan hyvinvoinnille edelleen elintärkeää.
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoi muun muassa haasteellisesta tilanteesta työehtosopimuksien osalta ja totesi, että OAJ tarvitsee vahvaa yhtenäisyyttä ensi kevään erittäin haasteellisissa neuvotteluissa.
Ajankohtaisia teemoja olivat myös maahanmuutto sekä oppimisen tuki, joita käsiteltiin seminaarissa työpistetoiminnoissa. Näistä aiheista koottiin ajatuksia, esimerkiksi maahanmuuttavien kotouttamisen, kulttuurin omaksumisen ja suomen kielen mahdollisimman nopean oppimisen osalta. Koulu ja koulutus ovat prosessissa keskiössä ja tarvitaan selkeitä linjoja. Oppimisen tuki taas on aihe, joka puhuttaa takuuvarmasti. Sen osalta toivotaan yhä selkeämpää linjausta, esimerkiksi ryhmäkokojen ja koostumusten suhteen. Vaatimukset ja haasteet asettavat opettajille paineita.
Lukuvuosi 2019-2020 on OAJ:ssä nimetty työhyvinvoinnin lukuvuodeksi. Kuulimme terveisiä kentältä eri puolilta Suomea ja keinoja sekä edistää hyvinvointia että tunnistaa kuormittavia tekijöitä. OAJ on koonnut nettisivuilleen paljon aiheeseen liittyvää materiaalia teemoittain.
Perusopetuksen arvioinnin uudistaminen on esillä Opetushallituksessa tällä hetkellä. Uudistetut arvioinnin perusteet tulisi olla käytössä ensi vuoden syksyyn, 2020, mennessä. Alkuopetuksen Opettajain Liittokin on osallistunut palautteen antamiseen luonnostekstistä. Liittomme mielestä arviointityöryhmän tavoitteet ja pyrkimys ovat onnistuneet ja on tarpeellista lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta, arvosanojen vertailukelpoisuutta ja yhtenäistää arviointiperiaatteita. Työryhmän hyvät tavoitteet toteutuvat parhaiten, kun paikalliselle päätäntävallalle annetaan mahdollisimman vähän liikkumavaraa. Paikallisesti myös kuormitetaan turhaan erilaisia työryhmiä. Liittomme painottaa, että resurssit kannattaa suunnata opetustyöhön ja opetustyön kehittämiseen. Suuret linjat tulee luoda valtakunnallisesti.
Seminaarin päätteeksi Pedagogiset järjestöt antoivat julkilausuman. Julkilausumassa vaaditaan päättäjiltä määrätietoisia toimia oppimisen tuen parantamiseksi. Oppimisen tukeen, pienryhmäopetukseen sekä opettajamitoitukseen tarvitaan nykyistä tiukemmat ja koulutuksen järjestäjää velvoittavammat säädökset.


Julkilausuma kuuluu seuraavasti:

Opettajan työllä on merkitystä koko Suomelle

Jokainen suomalainen on ollut koulussa. Jokaisella on siitä mielikuva – ja mielipide. Koulu on kuitenkin muuttunut siitä, kun suurin osa suomalaisista kävi koulua. Ongelmakeskeinen koulukeskustelu antaa kuitenkin vääristyneen kuvan nykykoulusta varsinkin, kun puhutaan negatiivisesti ja vanhentunein tiedoin.

Todellisuus koululla on usein toista kuin otsikoiden luoma kuva nykykoulusta. Koulu muuttuu yhteiskunnan mukana niin kuin sen pitääkin. Siksi kannattaa kuulla opettajia, jotka ovat nykykoulun todellisia asiantuntijoita.

Opettajan työ on vaativa ja luova ammatti. Se edellyttää vahvaa asiaosaamista, mutta myös muita taitoja. Enää massoja ei johdeta edestä, vaan opettaja kohtaa oppijat joka päivä erilaisessa, monimuotoisessa vuorovaikutuksessa. Tämä työ on haastavaa ja samalla palkitsevaa.

Kouluissa kautta maan koetaan päivittäin iloa, onnistumista ja uuden oppimista. Opettajan työllä on laajaa yhteiskunnallista, pitkäkestoista vaikutusta. Koko Suomelle on tärkeää, että tätä työtä tekevät työssään hyvinvoivat, koulutetut, innostuneet ja työssään arvostetut ammattilaiset.

Me pedagogiset järjestöt vetoamme siihen, että koulusta ja opetustyöstä puhutaan rakentavasti ja että opettajien edellytykset laadukkaaseen työn tekemisen turvataan riittävin resurssein. Se on tärkeää ammatin houkuttavuuden takia. Opettajan työn tulos kantaa pitkälle tulevaisuuteen.  Koulun kehittämisessä on kuultava meitä - opettajia.

Helsingissä 26.10.2019
Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto (POE)

Kommentit