Tasavertaista arviointia vai arviointiahdistusta?


Uuden Opetussuunnitelman (OPS) myötä myös arviointi uudistui koko maassa.1.8.2020 alkaen  uudet linjaukset otettiin käyttöön kaikkialla. Tällä uudistuksella haluttiin selkeyttää käytänteitä, koska eri kunnissa arviointia tehtiin omin tulkinnoin ja omin kaavakkein.

Päädyttiin siihen, että 1-3.luokkien osalta annetaan sanallinen arvio ja vuosiluokilta 4  eteenpäin numeroarviointi. Työskentelytaidot arvioidaan osana oppiaineiden tavoitteita. Lisäksi arvioidaan kaikki opetettavat aineet, myös taito- ja taideaineet , varhennettu englanti jne. Sanallisen arvioinnin tulee olla kuvailevaa ja siitä tulisi ilmetä oppilaan osaamisen taso.

Tavoitteet arvioinnin uudistamiseksi olivat hyvät: vanhemmille tietoa oppilaan edistymisestä, opettajille selkeyttä arvioinnin toteuttamiseen ja yhteneväisyyttä kaikille kouluille arvioinnissa.


Miten kävi?


Alkuopetuksen tehtävänä on harjoitella työskentelytaitoja opiskeluun ja luoda luja pohja tulevalle oppimiselle. Toivottavaa tietenkin olisi, että arviointi kannustaisi ja motivoisi oppilasta tavoitteisiin ja auttaisi ponnistelemaan niiden suuntaisesti.


Nyt on käynyt niin, että arvioinnin uudistus on jäänyt raakileeksi, jota jokainen kaupunki ja kunta työstää parhaansa mukaan. Osalla opettajista ei ole vielä edes tietoa millainen paperi sieltä tulee arvioitavaksi. Osa kunnista on laatinut liitteitä arvioinnin tueksi esim. työskentelytaidoista, koska alkuopetuksessa ne ovat tärkeitä asioita arvioitavaksi ja tulevaisuuden opiskelun pohjaksi.


Äidinkieli ja matematiikka ovat keskeisessä asemassa koulupolulla ja aiemmin eriteltiin äidinkieli useampaan osa-alueeseen : lukeminen, kirjoitus ja tarinan kirjoittaminen ja näin kodeissa tiedettiin, missä mennään. Myöskin matematiikassa arvioitiin peruslaskutoimitukset, päässälaskut ja soveltavat laskutoimitukset. Nyt arvioidaan vain äidinkieli ja matematiikka yhtenä pakettina. Aiempaa poiketen arvioidaan nyt kaikki opetettavat aineet mm. varhennettu englanti ja taito- ja taideaineet.


Arvioinneissa näyttää kunnissa ja kaupungeissa olevan useita eri asteikkoja ilmaista oppimisen taso: on saavuttanut tavoitteet osittain, ei ole saavuttanut tavoitteita, on saavuttanut tavoitteet.. Siinäpä yksi erimerkki arvioinnin skaalasta. Tai on saavuttanut tyydyttävästi, tai hyvin tai erinomaisesti tavoitteet.


Arvioinnin tulisi kertoa oppilaan osaamisen taso. Kysynkin, että mitä kertoo äidinkielen arviointi: on saavuttanut osittain tavoitteet. Siis miltä osa-alueelta on ja miltä ei? Entä mitä ajattelee ekaluokkalainen saadessaan varhennetusta englannista tyydyttävän ja vanhempien mielestä hän osaa erinomaisesti englantia. Miten opettaja pystyy perustelemaan ilman kokeita ja testejä ja vain tunnilla olon perusteella, että taso on tyydyttävä? Laulettu on ja leikitty kovasti enkun tunneilla ja muutenkin tuntien lomassa.


Nyt tämä kevät mennään kirjavin arvioinnein, mutta toivottavaa olisi, että vihdoin saataisiin yhtenäiset, selkeät ja koko maata kattavat järkevät arvioinnin perusteet ja jos vielä joku onnistuisi tekemään samanlaisen valkoisen paperin ympäri Suomen, niin siitä voisi riemuita koko kansa opettajista puhumattakaan. Toivottavaa myös olisi, että valtakunnan tasolla otettaisiin opettajien ammattitaito mukaan arvioinnin kehittämiseen ja heitä kuunneltaisiin herkällä korvalla, sillä he sen vaativan ja työlään arvioinnin tekevät!


Pirjo Mertaranta

Alkuopetuksen Opettajain Liitto ry:n puheenjohtajaKommentit